Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy – Słoneczniki i Maki

Posted on Posted in Wrzesień

Podobnie jak w ubiegłym roku dzieci z grup  Słoneczniki i Maki brały udział w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym dniu starszacy mieli okazję dowiedzieć się w jaki sposób należy się zachować, kiedy ktoś straci przytomność lub kiedy trzeba wezwać odpowiednie służby. Ratownicy Medyczni zaprezentowali jak prawidłowo wykonać resuscytację, co robić gdy trzeba wezwać pomoc. Każde dziecko miało okazję  samodzielnie przećwiczyć wszystkie przedstawione sytuacje ratujące życie. Były to niezwykle ważne zajęcia, gdyż nawet małe dzieci mogą uratować czyjeś życie.