Wyjście do DPS – Słoneczniki

Posted on Posted in Luty

„Słoneczniki”. Wyjście do DPS przy ul. Niepodległości– prezentacja umiejętności wokalnych i tanecznych, wzbudzanie szacunku do osób starszych i chorych.