ROZKŁAD DNIA

ROZKŁAD DNIA

GODZINA

06:00 - 08:00

08:00 - 09:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:20

12:25 - 13:30

13:00 - 14:00

14:00 - 16:30

aktywność

SCHODZIMY SIĘ NA ZAJĘCIA

ĆWICZYMY I BAWIMY SIĘ

JEMY ŚNIADANIE I DBAMY O HIGIENĘ

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO POSIŁKU I DO WYJŚCIA NA ŚWIEŻE POWIETRZE

BAWIMY SIĘ

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO POSIŁKU I JEMY OBIAD

ODPOCZYWAMY I SŁUCHAMY BAJEK

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ LUB W OGRODZIE

JEMY PODWIECZOREK

opis

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci, Zabawy przy muzyce, integracyjne, organizowane przez nauczyciela, słuchanie bajek. Obserwacja pedagogiczna.

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, logopedyczne. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci. W zależności od grupy wiekowej.

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka. W zależności od grupy wiekowej.

Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych. W zależności od grupy wiekowej.dziecka. W zależności od grupy wiekowej.

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku. Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowaniem do wyjścia na świeże powietrze. W zależności od grupy wiekowej.

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki. W przypadku złej pogody gry i zabawy w salach. Starsze grupy II zajęcie dydaktyczno-wychowawcze lub zajęcia dodatkowe w poszczególnych grupach. Grupa Bratków- leżakowanie.

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, zabawy dowolne, dydaktyczne, utrwalanie nabytych wiadomości. Udział w zajęciach dodatkowych.

Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze, organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

Kształtowanie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka, przygotowaniem do posiłku i kulturalnym zachowaniem przy stole. W każdy piątek Koronka do Bożego Miłosierdzia. (podwieczorek po modltwie).

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 8:00 – 13:00.
Zajęcia dodatkowe : język angielski, nauka tańca, rytmika, umuzykalnienie, logopedia, terapia, zajęcia komputerowe, teatrzyki, rękodzieło, gry planszowe, zajęcia rozwijające myślenie matematyczno-polonistyczne.