PROGRAM EDUKACYJNY

PROGRAM EDUKACYJNY

“WOKÓŁ PRZEDSZKOLA – OLEK I ADA” – MAC

PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE:

“DZIECIĘCA MATEMATYKA” – E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska

“NAUKA CZYTANIA I PISANIA” – prof. B. Rocławski

“WYCHOWANIE RELIGIJNE”