REKRUTACJA

Rekrutacja:

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola z dokumentami

04-18 marca 2024r. od godz. 7.30-16.30 z przerwą o 12.00-13.00.

Listy dzieci nowo przyjętych zakwalifikowanych na rok 2024-2025 zostaną wywieszone w Przedszkolu dnia 08.04.2024r. od godziny 12.00.
Należy koniecznie jeszcze raz przyjść do biura Przedszkola, aby potwierdzić pisemnie chęć zapisu dziecka do Przedszkola do dnia 15.04.2024r.!

Proszę dokładnie zapoznać się z rozporządzeniem związanym z datami rekrutacji.
Zgodnie z art.131 ust. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE – kryteria mają jednakową wartość, natomiast podane przez Samorząd Miasta  i Gminy Tczew, brane są pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i mają różną wartość.  

 

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
nastąpi 16 kwietnia 2024r. o godz. 12.00.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA KLIKAJĄC W LINK "POBIERZ PLIK" NA STRONIE PONIŻEJ.