REKRUTACJA

 

Rekrutacja:

 

Listy dzieci nowo przyjętych zakwalifikowanych na rok 2020-2021 zostaną wywieszone w Przedszkolu dnia 14.04.2020 od godziny 09:00 do 12:00.
W celu pisemnego potwierdzenia chęci zapisu dziecka do Przedszkola do dnia 21.04.2020
należy wrzucić Oświadczenie do urny, która będzie dostępna za drzwiami Przedszkola lub wysłać pocztą mailową na adres: przedszkolesm@wp.pl. Proszę dokładnie zapoznać się z rozporządzeniem związanym z datami rekrutacji.

 

Konieczność podpisania oświadczenia woli zapisu dziecka, które znajduje się poniżej, potwierdzające Waszą współpracę z Przedszkolem.

 

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 22 kwietnia 2020r. od godz. 09:00 do 12:00, która będzie dostępna do 29.04.2020 lub telefonicznie pod nr (58) 531-54-76

 

DOKUMENTY DO POBRANIA W BIURZE PRZEDSZKOLA ORAZ KLIKAJĄC W LINK "POBIERZ PLIK" NA STRONIE PONIŻEJ.