REKRUTACJA

 

 

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 23 kwietnia 2019r. o godz. 12.00.

 

Listy dzieci nowo przyjętych zakwalifikowanych na rok 2019-2020 zostaną wywieszone w Przedszkolu dnia 12.04.2019 od godziny 12.00. Należy koniecznie jeszcze raz przyjść do biura Przedszkola, aby potwierdzić pisemnie chęć zapisu dziecka do Przedszkola do dnia 18.04.2019! Proszę dokładnie zapoznać się z rozporządzeniem związanym z datami rekrutacji.

Zgodnie z art. 131 ust. 3 USTAWY  PRAWO OŚWIATOWE - kryteria ustawowe mają jednakową wartość natomiast kryteria określone przez Przedszkole brane są pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i mają różną wartość.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA W BIURZE PRZEDSZKOLA ORAZ KLIKAJĄC W LINK "POBIERZ PLIK" NA STRONIE PONIŻEJ.