REKRUTACJA

 

Rekrutacja:

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola z dokumentami

2-16 marca 2020 r. od godz. 7.30-15.30 z przerwą o 12-13.30

Listy dzieci nowo przyjętych zakwalifikowanych na rok 2020-2021 zostaną wywieszone w Przedszkolu dnia 14.04.2020 od godziny 12.00. Należy koniecznie jeszcze raz przyjść do biura Przedszkola, aby potwierdzić pisemnie chęć zapisu dziecka do Przedszkola do dnia 21.04.2020! Proszę dokładnie zapoznać się z rozporządzeniem związanym z datami rekrutacji.

Zgodnie z art. 131 ust. 3 USTAWY  PRAWO OŚWIATOWE – kryteria ustawowe mają jednakową wartość natomiast kryteria określone przez Przedszkole brane są pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i mają różną wartość.

 

Zapraszam Rodziców dzieci przyjętych w roku 2020/21

do przedszkola na pierwsze zebranie

dnia 17.04.2020 o godzinie 18.00

na którym oprócz informacji będzie można podpisać deklarację(umowę)

potwierdzającą waszą współpracę z Przedszkolem.

 

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 22 kwietnia 2020r. o godz. 12.00.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA W BIURZE PRZEDSZKOLA ORAZ KLIKAJĄC W LINK "POBIERZ PLIK" NA STRONIE PONIŻEJ.