Niezapominajki – Dzień Niezapominajki

Posted on Posted in Maj

Tego dnia czterolatki świętowały :”Dzień Niezapominajki”. Na przedszkolnych drzwiach grupy powstało pole tych pięknych kwiatów. Inicjatywą świętowania właśnie tego dnia jest nazwa grupy, jak również kończąca się innowacja prowadzona od września. Głównym celem innowacji było rozwijanie u wychowanków umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Postawy otwartości wobec świata i drugiego człowieka, pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwoju zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i dorosłymi. Właśnie te piękne kwiatki wraz z bajkami terapeutycznymi pomogły dzieciom z grupy : „Niezapominajek” zrozumieć świat emocji swoich i innych oraz lepsze zrozumienie sytuacji trudnych, a tym samym poprawę funkcjonowania dzieci w grupie. Tego dnia dzieci otrzymały „Niezapominajkowe korony”, pamiątkowe medale oraz dyplomy „Dzielnych Niezapominajek”.