HISTORIA

HISTORIA

Dnia 7 lutego 1884 roku, dzięki usilnym staraniom Proboszcza parafii Św. Krzyża, Ks. Roberta Sawickiego, przybyły do Tczewa pierwsze Siostry Miłosierdzia. Siostry otrzymały dom, który przeznaczyły na prowadzenie ochronki dla dzieci w wieku przedszkolnym, hafciarnie i szwalnię dla młodych dziewcząt. Opiekowały się również Ubogimi i chorymi w mieście. Na terenie parafii dzięki ofiarności jej mieszkańców powstał szpital pod wezwaniem Św. Wincentego

Ochronka dla dzieci

Św. Wincenty a Paulo i św. Ludwika de Marillac założyli Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w 1633 roku w Paryżu, które już w 1652 r. zostały sprowadzone do Polski.

Wracając do historii Sióstr w Tczewie rok 1903, na przedmieściu zwanym Nowe Miasto, Kuratorium zakładu Św. Wincentego zakupiło plac budowlany przeznaczony na budowę nowej ochronki. W październiku 1905 r. dom został oddany do użytku dla 120 dzieci. Pierwszą kierowniczką była S. Marianna Edler.  

W latach 1914 – 1920 trwa I wojna światowa. Ochronka zostaje zamieniona na mały szpital dla rekonwalescentów żołnierzy. Po zakończonej wojnie w 1920 r. ponownie otwarto ochronkę, by uczyć dzieci patriotyzmu i wartości, które budują polską tożsamość.

Na Kaszubską

Na początku października 1936 roku, z ul. Sambora, Siostry przeniosły się na ul. Kaszubską wchodząc w społeczność Parafii Św. Józefa na Nowym Mieście, gdzie Proboszczem był Ks. Młyński. Została odprawiona uroczysta Msza św. po której poświęcono piętro domu Sióstr. Obecnymi byli PP z Kuratorium, S. Astystentka Wiktoria Rakowska z Prowincjalnego Domu w Chełmnie, S.. Przełożona Józefa Bylitweska ówczesna kierowniczka Szpitala oraz S. Marta Rhode- kierowniczka tego zakładu, S. Elżbieta Wierzobwska- kierowniczka przedszkola kolejarzy w Nowym Mieście, S. Anna Mizera- Kierowniczka ochronki dla biednych na Os. Prątnica i S. M. Wierzbicka- siostra parafialna.

NOWA NADZIEJA

Podczas II wojny światowej Siostry musiały opuścić swoje przedszkole i szpital, zostawiając je Niemcom. Po okupacji powróciły, zastając spustoszone placówki. Ciężko było na nowo rozpocząć działalność, bez jakichkolwiek środków do życia. Przedszkole wymagało gruntowego remontu. Beznadziejnej sytuacji pospieszyli z pomocą ludzie o otwartym sercu. Szczególnie zasłużony i wkładający dużo swoich sił, aby przedszkole działało jak należy był Pan Raszak.

"ZWOLNIENIE" Z POSŁUGI

W latach od 1947 do 1962 rozbudowano przedszkole, a gdy ukończono budowę, zostało ono upaństwowione a Siostry zwolniono z pracy. Od tej pory opiekowały się Ubogimi w mieście, katechizowały i służyły w kościele parafialnym, a także prowadziły Stowarzyszenie Dzieci Maryi.

16.05.1960 r. poświęcono przez ks. Bp. Kazimierza Rowalskiego Kaplicę św. Rodziny jako półpubliczną.

NOWA SZANSA

PRZEDSZKOLE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PALUO

Pismem z dnia 23.12.1993 roku Zarząd Miasta i Rada Miejska w Tczewie po 32 latach wyrazili zgodę na otwarcie w roku 1994 Przedszkola Publicznego Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a’ Paulo.