OGŁOSZENIA

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich

(J 15,13).

OGŁOSZENIA 2023/2024

 

 

piknik2024

 

 

 

 

 

Rekrutacja na rok przedszkolny 2024/2025:

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola z dokumentami
04-18 marca 2024r. od godz. 7.30-16.30 z przerwą o 12.00-13.00.
Listy dzieci nowo przyjętych zakwalifikowanych na rok 2024-2025
zostaną wywieszone w Przedszkolu dnia 08.04.2024r. od godziny 12.00.
Należy koniecznie jeszcze raz przyjść do biura Przedszkola,
aby potwierdzić pisemnie chęć zapisu dziecka do Przedszkola

do dnia 15.04.2024r.!

Proszę dokładnie zapoznać się z rozporządzeniem związanym z datami rekrutacji.

Zgodnie z art.131 ust. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE – kryteria mają jednakową wartość, natomiast podane przez Samorząd Miasta  i Gminy Tczew, brane są pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i mają różną wartość.  

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
nastąpi 16 kwietnia 2024r. o godz. 12.00.

Link do dokumentów: -> Rekrutacja 2024/2025

 

 

 

JASEŁKA 2023

 

Link do obejrzenia zdjęć z Jasełek 2023 :
Jasełka 2023

 

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE 2023

 

BN2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy dzieci do Przedszkola w poniedziałek 04.09.2023 od godziny 6.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA 2022/2023

 

PIKNIK2023

 

 

 

 

 

 

 

Wielkanoc2023

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia Jasełka 2023

 

 

 

 

 

Niedawno rozpoczęliśmy Nowy Rok, 2023, niech on będzie błogosławiony dla nas wszystkich i naszych bliskich. Jak zapewne pamiętacie, w Adwencie dzieci, wśród prezencików od św. Mikołaja, otrzymały także mały żłóbeczek, z zachętą, aby wyścielić go „dobrymi uczynkami lub zwycięstwami nad pokusami do złego”, aby na Boże Narodzenie umieścić tam maleńkie Dzieciątko Jezus. Chętne osoby mogły również zrobić zdjęcia i przesłać je na adres przedszkola. Udało się to dwom osobom. Jak obiecaliśmy, zdjęcia zamieszczamy na naszej stronie. 

                                                                        Życzę pięknych dni w Nowym Roku i serdecznie pozdrawiam
                                                                                                                – S. Renata

 

Pomoc Ukrainie

 

Uzbieraliśmy 940 zł na Ukrainie poprzez sprzedawanie babeczek. Dziękuję Rodzicom i naszym Panią za poświęcony: czas, upieczenie i sprzedaż babeczek. Bóg zapłać! 🙂 w najbliższym czasie pieniądze prześlemy na Ukrainę.

Kochani bardzo, bardzo dziękuję za Wasze otwarte serce  na razie wszystko jest dla rodzin z Ukrainy, które ogarniamy pomocą.

Na ten moment wystarczy wszystkiego.

S. Cecylia

  

W trudnych dla wszystkich dniach, wiele osób otwiera swoje serca na pomoc Ukrainie.

Jeśli ktoś chce udzielić pomocy finansowej, to podajemy numer konta Domu Miłosierdzia Księży Pasjonistów w Smotryczu.

Jest to na razie miejsce spokojniejsze, gdzie też w domu dla starszych osób służą nasze Siostry Miłosierdzia z Polski.

IBAN:  PL 51 1160 2202 0000 0004 5684 5248 z dopiskiem: na pomoc uchodźcom

Tam na miejscu, zapewne  najlepiej rozeznają potrzeby, gdzie, komu i co trzeba zakupić.

Jeśli ktoś  chciałby wesprzeć Siostry w Smotryczu to prosimy o wpłaty na konto Domu Miłosierdzia,

które podane jest poniżej dla ułatwienia przelewów za granicę:

Numer konta IBAN: PL 51 1160 2202 0000 0004 5684 5248 z dopiskiem: pomoc dla Ukrainy
kod SWIFT: BIGBPLPW

Kilka informacji o Siostrach jest też na naszej stronie internetowej:

http://szarytki.chelmnosm.pl/panie-daj-nam-pokoj/

 

Kochani Rodzice!

1. Prosimy o dużą rozwagę i szybszą reakcję na objawy covidowe u dzieci czy w swojej rodzinie, aby nie przyprowadzać dzieci w stanie zagrożenia(badań) ponieważ narażamy,

zarażamy następne osoby!!

 

2. Informujemy że z dniem 01.03.2022 znosimy ulgi pieniężne na drugie i kolejne dziecko – płatność za przedszkole będzie wynosić 100%.

3. W II półroczu na komitet rodzicielski będziemy zbierać  po 60 zł

 

Nr konta bankowego Przedszkola:

Pekao S.A.: 27 1240 1242 1111 0010 0523 2340

 

PIKNIK RODZINNY 2022

 

 

MISTERIUM WIELKANOCNE 2022 – GRUPA RÓŻE

 

 

 

 

 

Życzenia Grupa Bratki

 

Życzenia Grupa Stokrotki

 

 

Życzenia Grupa Maki

 

 

Życzenia Grupa Róże

 

 

Życzenia Grupa Niezapominajki

 

 

Życzenia Grupa Słoneczniki

 

 

Cudowny Medalik

 

 

 

 

 

Zapraszamy Rodziców w miesiącu wrześniu do  przyprowadzania i odbierania dzieci w normalnym trybie,

wchodząc razem z dzieckiem do szatni z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

 

01.09.2021 przyprowadzamy dzieci do przedszkola w ustalonych godzinach deklarowanych w kontrakcie.

Odpisy za wyżywienie dzieci, będą rozliczone w miesiącu wrzesień

 

 Dla osób uprawnionych podajemy wzór wniosku poniżej:

                                                                                            ——————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                                   ……………………………….      

(miejscowość, data)

                                                                            Dyrektor Przedszkola ……………………..

                                                                            w ………………………………………………….

Wniosek

W związku z[1]:

 • posiadaniem przez moje dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • zatrudnieniem w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizowaniem zadań dotyczących koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizowaniem zadań publicznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnieniem służby w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonywaniem działań ratowniczych,
 • zatrudnieniem w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.),
 • zatrudnieniem w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zatrudnieniem w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zatrudnieniem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • zatrudnieniem w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • zatrudnieniem w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), i realizacją zadań na terenie tych jednostek

– proszę o objęcie dziecka: ………………………………………………………………………………… w dniach………………………………………….

                                                                                                    (imię i nazwisko dziecka)

opieką przedszkolną w okresie zawieszenia zajęć (od 11 -18 kwietnia 2021 r.).

[1] Odpowiednie podkreślić.

                                                                      

    ………………………………………………………  ……………………………………………………..

                                                                                                        (podpisy rodziców/opiekunów prawnych pieczątka z zakładu pracy)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1) (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Sióstr Miłosierdzia  w Tczewie reprezentowane przez Dyrektora. Z przedszkolem można kontaktować się telefonicznie pod numerem tel. 58 531 54 76, pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Cele i podstawa przetwarzania

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwość weryfikacji miejsca pracy.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

                                                                                                                                                       …………………………………………………………………………….

                                                                                         (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

 

———————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Lekcja angielskiego “Cyfry i kolory”:

https://drive.google.com/file/d/1KedjdYnFeeQUbUYJ9CWe1jd8ZvXa4vOb/view

 

Link do przedstawienia dzieci z grupy Maków :

“Zmartwychwstał Jezus nasz Pan”

https://drive.google.com/file/d/1KOxl4b9d-ZBTv1N4DkKZefG_dTxAMa26/view

 

Link do drogi krzyżowej przygotowanej przez przedszkole. Premiera odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 17:00

Link: https://youtu.be/JQ-2QQl8VAA=

Kochani Rodzice

Dziękujemy za udział w konkursie Rodzinnym pt.:  „EKOLOGICZNY STROIK ŚWIĄTECZNY”,

Wszystkie są tak piękne,  różnorodne i pomysłowe dlatego postanowiliśmy, aby wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali

I miejsce- gratulujemy!!!

Udział w konkursie wzięło 56 Rodzin

Wielkie Bóg zapłać wszystkim Rodzinom, (było nas aż 18 Rodzin), które włączyły się w pomoc -„Wincentyńska Paczka”.

Za okazane serce Rodzinom potrzebującym, bardzo bogate i konkretne paczki, niech Pan błogosławi.

W sobotę 27.03.2021 z siostrami postaramy się dostarczyć paczki do 28 potrzebujących rodzin, dołączając jeszcze inne produkty.

Są to osoby starsze, ale także młodsze rodziny, które mają dzieci.

Wiemy, że życie nie zawsze nas głaszcze po głowie i nie zawsze starcza pieniędzy na to co nawet konieczne.

Dlatego jeszcze raz wyrażam wdzięczność i podziękowanie wszystkim angażującym się w dobro, które zawsze przynosi piękne owoce.

S. Cecylia

 

Informuję, że jadłospis będzie przesyłany na Państwa maile .

Rekrutacja

 

Zachęcamy do oglądania i uczestniczenia w wydarzeniach

 

Jasełka Niezapominajki:

 

Kolędowanie ze Słonecznikami:

 

Jasełka Słoneczniki:

 

 

 

Jasełka Maki:

 

 

Jasełka Bratki:

 

 

Jasełka Róże:

 

 

Jasełka Stokrotki:

 

św. Mikołaj:         

 

 

Niepokalana:  

https://view.genial.ly/5fc503df4da92b70654fcdc0/presentation-maryja-niepokalana?fbclid=IwAR28XwQxIooGNfikGU8qAKrTwUrrdcqwQs7WqmNxqu1LZz8I-J5mvwMov0w

 

Rekolekcje dla dzieci:

https://www.facebook.com/103293101025920/posts/409524450402782/?sfnsn=mo

Opowiadania na dobranoc: Bruno Ferrero –  parafia św. Józefa:

https://youtu.be/5cuO9G3L8RM

 

Zapraszamy na film w wykonaniu dzieci  grupy Róż pt.: Historia Cudownego Medalika pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1uKfcRtmhkOULv40i61whifsqEDgHAADi/view?invite=CIGugPkM&ts=5fbf9916

 

Od 13.10 – do odwołania, prosimy Rodziców o NIEWCHODZENIE na teren przedszkola

z wyjątkiem Rodziców najmłodszej  grupy – Bratki, (gdy jest taka potrzeba).

Ważne jest także, aby dzieci przyprowadzać do godz. 8.00 a młodsze Bratki do godz. 8.15

Natomiast odbiór dopiero od godz. 14.00,  ta sytuacja powiązana jest z dyżurami Pań przy drzwiach.

W wyjątkowych sytuacjach proszę umawiać się osobiście  z osobami odpowiedzialnymi za grupę.

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego ponieważ coraz więcej osób jest chorych.

Rodziców, którzy jeszcze nie dokonali wpłaty za przedszkole prosimy dopytać się drogą telefoniczną, e-mailową lub przez osobę dyżurującą

i dokonać przelewu lub pieniądze przekazać w kopercie podpisanej.

S. Cecylia Blamowska

 

Rodziców dzieci które poszły do szkoły prosimy o podejście do biura(koniecznie bez dzieci)

w celu zwrotów za przedszkole i koniecznie oddania kart wejściowych.

 

Ważne Informacje: prosimy koniecznie zapoznać się procedurami poniżej!!!

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

w Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

w Tczewie w czasie epidemii COVID-19

od 1 września 2020 r. do odwołania.

Na podstawie wytycznych MEN,MZ,GIS dla publicznych placówek zarządza się co następuje:

 

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, stan alergiczny, kaszel, katar oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 1. W okresie pandemii dzieci alergiczne z przewlekłym katarem, kaszlem i innymi symptomami chorobowymi, będą mogły przebywać w przedszkolu tylko po okazaniu zaświadczenia lekarskiego.
 1. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez rodziców/opiekunów zdrowych bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola rodzice, opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci z przedszkola. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich. Przed wejściem do przedszkola rodzice zobowiązani są zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym w przedsionku przedszkola.
 1. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dzieci w godzinach które zawarte są w zarządzeniu dyrektora przedszkola.
 1. Przedszkole jest czynne od godz. 6:00 do 16:15 od poniedziałku do piątku. Od 16:15 będzie dezynfekcja placówki.
 1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice i opiekunowie.
 1. W czasie trwania epidemii COVID-19 zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która ograniczy gromadzenie się dzieci z innych grup w salach zbiorczych.
 1. Zaleca się rodzicom/opiekunom wychowanków, aby dzieci były odbierane bezpośrednio ze swoich sal (niektórych grupach- dzieci wołamy domofonem) do godz. 15:30
 2. Tylko w wyjątkowych sytuacjach nieodebrane dzieci przejdą do sali zbiorczej.
 1. Do przedszkola przyprowadza i z niego odbiera tylko 1 osoba rodzic/opiekun lub osoba przez niego upoważniona. Rodzeństwo dzieci nie może towarzyszyć osobie przyprowadzającej i odbierającej dziecko z przedszkola.
 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dzieciom, rodzicom i pracownikom, właściwej organizacji pracy, ograniczenia gromadzenia się dzieci na terenie placówki proponuje się, aby przedszkole było czynne dla poszczególnych grup następująco:
 1. 3 latki      7.00 –  16:00,
 2. 4 latki      7.30 – 15:30,
 3. 4-5 latki   7.30 –  do 15:30
 4. 5 latki       7.30-  do 15:30
 5. 5/6 latki    7.15 do 15:30,
 6. 6 latki       7.30 do 15:15,

        Nie dotyczy to dzieci nowoprzyjętych do przedszkola z którymi uzgodniono
pobyt w placówce co najmniej na dwa tygodnie września.

 1. Po zakończeniu pracy grupy, będzie odbywać się dezynfekcja pomieszczeń.
 1. W miarę możliwości zaleca się rodzicom/opiekunom wychowanków, aby nie przyprowadzali dzieci do przedszkola w jednakowym czasie.
  Wskazane byłoby, aby dzieci z grup przyprowadzać:
 1.         6 l Słoneczniki
  5/6 l Maki                  w godz. 7.00-7.30
 2.          5 l Róże
  4l Niezapominajki   w godz.7.30-8.00
 3.          4/5 l Stokrotki
  3-l Braki                      w godz. 7.45- 8.15

 

 1. Dzieci przyprowadzane w godz. 6:00 — 7:00 będą przebywać w sali zbiorczej „Niezapominajki” (według potrzeb rodziców).
  W miarę możliwości prosimy wszystkich rodziców o ograniczenie przyprowadzania dzieci do grup zbiorczych.
 1. Rodzic/opiekun szybko i sprawnie pomaga rozebrać się dziecku w szatni i po przekazaniu dziecka pod opiekę nauczyciela, szybko opuszcza przedszkole.
 1. Nie wolno prowadzić żadnych rozmów w progu sali z pracownikami przedszkola.
 1. W okresie pandemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do przedszkola różnych przedmiotów. Pracownik odbierający dziecko od rodziców jest upoważniony do kontroli, czy dziecko nie przyniosło do przedszkola prywatnych zabawek lub innych przedmiotów.
 1. W czasie trwania pandemii zgodnie z wytycznymi GIS i MEN dzieci będą miały ograniczone zabawy i gry kontaktowe.

         Nie mogą bawić się zabawkami niemożliwymi do dezynfekcji (np. maskotki).

 1. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki od pracowników przedszkola.

 

 1. W przypadku bezpośredniego odbioru dziecka z ogrodu, rodzic/opiekun wchodzi na teren przedszkola w maseczce, czekając aż podejdzie do niego dziecko i jak najszybciej udaje się z dzieckiem do szatni, a następnie niezwłocznie opuszczają teren przedszkola.
 1. Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli pojawiły się objawy chorobowe stwarzające podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, katar, kichanie, gorączka, wymioty i ogólne złe samopoczucie).
 1. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu wszystkim dzieciom, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka, u którego widać objawy infekcji.
 1. Nauczyciel ma prawo odmówić osobie niepełnoletniej poniżej 13 roku życia odebrania dziecka z przedszkola. Powyżej 13 roku życia po dostarczeniu pisemnego oświadczenia. O swojej decyzji powinien niezwłocznie powiadomić rodziców.
 1. Od momentu wejścia dziecka do sali pełną odpowiedzialność za nie ponosi nauczyciel opiekujący się oddziałem do chwili przekazania dziecka rodzicowi/opiekunowi.
 1. Dyrektor przedszkola może za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia codziennie temperatury wszystkim dzieciom o wyznaczonej godzinie. Jeśli dziecko będzie miało temperaturę powyżej 37,5 stopnia – rodzice muszą je odebrać z przedszkola natychmiast po uzyskaniu takiej informacji.
 1. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Rodzice bedą mogli przyprowadzić je do przedszkola, jeśli przedłożą informacje od lekarza potwierdzającą zakończenie leczenia, stwierdzającą, że dziecko jest zdrowe i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych dzieci i pracowników przedszkola.

 1. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37 o C a 38 0 C) kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają lekarza rodzinnego w ostateczności Stację Sanitarno Epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
 1. W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem i skierowania dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 1. Dzieci codziennie przebywać będą w ogrodzie przedszkolnym wg ustalonego harmonogramu dla każdej grupy wiekowej.

Bratki  w godz. 9.00-10.00  i balkon 13.30- 15.00

Niezapominajki  w godz. 9.00-10.00 i 12.00-13.00

Stokrotki  w godz. 10.00-11.00  13.15-13.45

Róże  w godz. 10.00-11.00 i 13.45-14.15

Maki w godz. 11.00-12.00 i  14.15-14.45

Słoneczniki w godz. 11.00-12.00  14.15-14.45

 1. Obowiązkowo ubieranie dzieci stosownie do pogody i pozostawienie zbędnej odzieży w szatni dziecka.
 1. Obowiązkowe zaopatrzenie dziecka do woreczków przedszkolnych („SOS” zapasowe majtki, skarpetki, spodnie, bluzka…) z uwagi na zakaz pożyczania od innych dzieci.
 1. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale dzieci.
 1. Wstrzymane są wyjścia poza teren przedszkola.
 1. Wstrzymane jest mycie zębów przez dzieci do odwołania.
 1. Dzieci na terenie p-la nie muszą przebywać w maseczkach.
 1. Wszyscy rodzice/opiekunowie obowiązkowo podają aktualne numery telefonów i adres e-maile, pod którymi można się z nimi natychmiast skontaktować.
 1. Wszyscy rodzice/opiekunowie są zobowiązani do bycia w stałym kontakcie z przedszkolem i w przypadku kontaktu ze strony przedszkola natychmiastowego odbioru telefonu z placówki.
 1. Bezpośredni kontakt z nauczycielkami dzieci będzie ograniczony. Preferuje się kontakt telefoniczny, mailowy.
 1. Ogranicza się również kontakt z placówką do telefonicznego lub mailowego pod nr tel. 58/531-54-76 lub maila przedszkolesm@wp.pl
 1. Zebrania informacyjno-organizacyjne dla rodziców odbędą się w pierwszym tygodniu  funkcjonowania placówki, z zachowaniem bezpiecznej odległości i zastosowaniem maseczek lub przyłbic   dla każdej grupy w salach Niezapominajek i Stokrotek. O terminie i godzinie zebrania rodzice zostaną powiadomieni przez nauczycielki.
 1. Dyrekcja przedszkola po kilkudniowej obserwacji skuteczności funkcjonowania procedur, zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian.

                                                                                                                            S. Cecylia Blamowska

—————————-

            Dyrektor  

 

 

Za miesiąc marzec rozliczenie otrzymają Państwo we wrześniu,

  także za dzieci kończące przedszkole .

Za miesiąc maj i  czerwiec (lipiec), płacą tylko rodzice  dzieci

uczęszczających do przedszkola.

Opłaty za Przedszkole można dokonać wyłącznie za pomocą przelewu bankowego na następujący rachunek:

Bank PEKAO S.A.: 27 1240 1242 1111 0010 0523 2340

Wysokość opłaty za dany miesiąc można uzyskać kontaktując się za pomocą poczty e-mail: przedszkolesm@wp.pl

 

 

Link do Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  zamieszczonych na  stronie BIP

https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/ 

 

Drodzy Rodzice!

 • Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
 • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pamiętajmy o wspólnym bezpieczeństwie!!!

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Kształcenia Ogólnego przekazujemy informacje z dokumentu “Kształcenie na odległość_poradnik”:

Edukacja przedszkolna

Zawieszenie działalności placówek wychowania przedszkolnego jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci. Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom, dlaczego nie mogą iść do “swojego” przedszkola, dlaczego nie mogą spotykać się z koleżankami i kolegami z przedszkola, dlaczego nie mogą bawić się ulubionym zabawkami przedszkolnymi. Nie ma przy tym potrzeby wywoływania u dzieci negatywnych odczuć: strachu, paniki i poczucia niebezpieczeństwa. Podstawową zasadą powinno być unikanie kontaktów z innymi osobami oraz stosowanie się do zasad utrzymywania czystości i higieny. Obecna sytuacja stwarza możliwości wdrożenia dziecka do dokładnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kichaniu i kaszlu.

Rodzice:

1. Należy zachęcać do samodzielnej pracy.

2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, sprawdzać regularnie stronę internetową Przedszkola.

3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.
Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.
Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpiecznie i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych.

 

 

 

ZDJĘCIA Z JASEŁEK 2019/2020

 

 

ZDJĘCIA Z PRZEDSTAWIENIA ZŁOTY NAPARSTEK

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 2020

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2020

 

 

 

LISTOPAD 2020

 

 

 

GRUDZIEŃ 2020

 

 

 

STYCZEŃ 2021

 

 

LUTY 2021

 

 

 

MARZEC 2021

 

 

KWIECIEŃ 2021

 

 

 

MAJ 2021

 

 

 

CZERWIEC 2021